پایگاه خبری

لاریجانی: بیکاری در کشور نگران کننده است

لاریجانی: بیکاری در کشور نگران کننده است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت بیکاری در کشور نگران کننده است، گفت: محور اصلی کار برنامه ششم توسعه حمایت از جوانان بیکار است.

لاریجانی: بیکاری در کشور نگران کننده است

مجله اینترنتی