قیمت

قیمت نفت به زیر 45 دلار سقوط کرد

قیمت نفت به زیر 45 دلار سقوط کرد
قیمت نفت امروز برای اولین بار از زمان توافق اوپک برای کاهش تولید در ماه نوامبر، به زیر ۴۵ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت به زیر 45 دلار سقوط کرد