پایگاه خبری

قوه قضائیه شفاف به تخلفات برادر رئیس‌جمهور رسیدگی کند

قوه قضائیه شفاف به تخلفات برادر رئیس‌جمهور رسیدگی کند
نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه شفاف به تخلفات برادر رئیس‌جمهور رسیدگی کند، گفت: نباید در چگونگی اجرای قانون بین مردم و مسئولان تفاوت باشد.

قوه قضائیه شفاف به تخلفات برادر رئیس‌جمهور رسیدگی کند