پایگاه خبری

قول جان کری به نتانیاهو

قول جان کری به نتانیاهو
جان کری از پاریس به نتانیاهو زنگ زده و به وی قول داده که در نشست پاریس، قطعنامه تندی علیه اسرائیل صادر نشود و اگر احتمالاً تصمیمی هم اتخاذ شد، در مجامع بین‌المللی پیگیری نشود.

قول جان کری به نتانیاهو