پایگاه خبری

«ققنوس فاتح» در نماز جمعه معرفی شد

«ققنوس فاتح» در نماز جمعه معرفی شد
کتاب «ققنوس فاتح» در نماز جمعه این هفته سراسر کشور معرفی شد.

«ققنوس فاتح» در نماز جمعه معرفی شد