پایگاه خبری

قربانیان دیروز، متجاوزان امروز می‌شوند

قربانیان دیروز، متجاوزان امروز می‌شوند
جام جم در گزارشی نوشت: اسمش را نمی‌گوید. می‌ترسد همه بفهمند کیست. می‌ترسد از بی‌آبرویی؛ از این که خانواده‌اش نتوانند سرشان را در کوچه و خیابان بلند کنند.

قربانیان دیروز، متجاوزان امروز می‌شوند

قدیر نیوز