پایگاه خبری

قتل با اسلحه پایان مشکلات شخصی

قتل با اسلحه پایان مشکلات شخصی
مرد جوان در وحدتیه بوشهر به علت اختلافات شخصی با فردی دیگر، به ضرب گلوله به قتل رسید.

قتل با اسلحه پایان مشکلات شخصی