پایگاه خبری

قالیباف؛ مثبت 3 – روحانی؛ منفی 2

قالیباف؛ مثبت 3 – روحانی؛ منفی 2
مناظره اول که شروعی محافظه‌کارانه و حوصله‌سربر داشت، در انتها، گرم و تهاجمی شد.

قالیباف؛ مثبت 3 – روحانی؛ منفی 2