پایگاه خبری

قاتل ستایش دوباره محاکمه می‌شود

قاتل ستایش دوباره محاکمه می‌شود
قاتل ستایش با نقص بخشی از حکم مجازاتش در دیوان‌عالی کشور، خرداد سال آینده دوباره در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود. تا زمان محاکمه و صدور رای جدید، حکم قصاص و اعدام قاتل اجرا نمی‌شود.

قاتل ستایش دوباره محاکمه می‌شود