پایگاه خبری

فیلم/ مقام معظم رهبری: نمازهای ما کیفیت لازم را ندارد

فیلم/ مقام معظم رهبری: نمازهای ما کیفیت لازم را ندارد
رهبر معظم انقلاب: اگر دستگاهی اختراع بشود که انسان بتواند به مغز خودش وصل کند و خاطرات ذهن را در طول نماز ضبط کند؛ چیز عجیب و غریبی از آب درخواهد آمد.

فیلم/ مقام معظم رهبری: نمازهای ما کیفیت لازم را ندارد