پایگاه خبری

فیلم/ راهکار قالیباف برای حل معضل آلودگی‌ هوا

فیلم/ راهکار قالیباف برای حل معضل آلودگی‌ هوا
شهردار تهران گفت: آلودگی هوا امروز زندگی مردم را به خطر انداخته است. مهمترین عنصر و اقدامی که می تواند جریان آلودگی هوا را برطرف کند با توسعه حمل و نقل عمومی اتفاق می افتد و اگر به این موضوع بی اعتنایی شود یعنی به حقوق شهروندی افراد معتقد نیستیم. اگر به حقوق شهروندی معتقدید جان مردم را که در خطر آلودگی هوا تهدید میشود نجات دهید . اگر دولت بدهی خود را به مترو بدهد مشکل آلودگی هوا حل می شود.

فیلم/ راهکار قالیباف برای حل معضل آلودگی‌ هوا