پایگاه خبری

فیلم/لاتزیو، پسکارا را 6 تایی کرد

فیلم/لاتزیو، پسکارا را 6 تایی کرد
لاتزیو که در رقابت نزدیکی با همشهری خود رم در جدول دارد با غلبه بر پسکارا به 4 امتیازی گرگ‌ها رسید.

فیلم/لاتزیو، پسکارا را 6 تایی کرد