پایگاه خبری

فیلم/جناب خان در گفتگو با خبرنگاران چه گفت؟

فیلم/جناب خان در گفتگو با خبرنگاران چه گفت؟
طرفداران صنعت نفت آبادان مثل سایر بازی های خارج از خانه خود را به محل بازی تیم محبوب شان رساندند و این بار اصفهان هم میزبان آبادانی ها بود اما به همراه جناب خان.

فیلم/جناب خان در گفتگو با خبرنگاران چه گفت؟