پایگاه خبری

فهرست 55 نامزد تیم منتخب سال 2016

فهرست 55 نامزد تیم منتخب سال 2016
فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و اتحادیه جهانی بازیکنان (فیفپرو) فهرست نهایی اسامی 55 نامزد تیم منتخب سال 2016 را اعلام کردند.

فهرست 55 نامزد تیم منتخب سال 2016