پایگاه خبری

فصل پاسخ قالیباف به هبه‌ها!

فصل پاسخ قالیباف به هبه‌ها!
طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران چندین سال است که در جامعه مطرح می‌شود. صحبت ها درباره این طرح از زمان شهرداری محمود احمدی‌نژاد و حتی قبل از آن کلید خورد و تا کنون که 12 سال از مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران می‌گذرد، همچنان ادامه دارد.

فصل پاسخ قالیباف به هبه‌ها!