پایگاه خبری

فریادهای برنامه‌ ریزی شده در صحن مجلس

فریادهای برنامه‌ ریزی شده در صحن مجلس
انتخابات هیات رییسه مجلس به کام برخی از اصولگرایان حاضر در بهارستان نبود، خصوصا وقتی نام علی مطهری و مسعود پزشکیان از صندوق ها بیرون آمد. آنها ترجیح می‌دادند محمد دهقان و حمیدرضا حاجی‌بابایی نواب رئیس باشند. شاید از همین روست که برخی معتقدند برخی اعتراضات به این دو نایب رییس برنامه‌ریزی شده است.

فریادهای برنامه‌ ریزی شده در صحن مجلس