طلا

فریادشیران:کمپ به اصطلاح بارسلونا کلاهبرداری بود

فریادشیران:کمپ به اصطلاح بارسلونا کلاهبرداری بود
مدیر آکادمی باشگاه نفت تهران گفت: کمپ به اصطلاح بارسلونا دقیقاً کلاهبرداری بود چرا که مجوزی نداشت.

فریادشیران:کمپ به اصطلاح بارسلونا کلاهبرداری بود