پایگاه خبری

فرکی: در 450 دقیقه فقط یک گل خوردیم

فرکی: در 450 دقیقه فقط یک گل خوردیم
سرمربی تیم سایپا گفت: در ۴۵۰ دقیقه فقط یک گل دریافت کردیم.

فرکی: در 450 دقیقه فقط یک گل خوردیم