پایگاه خبری

عینک های آفتابی هوشمند، قاتل گوشی ها

عینک های آفتابی هوشمند، قاتل گوشی ها
مایکروسافت قصد دارد در آینده امکانات سیستم واقعیت افزوده هولولنز را در عینک های آفتابی بگنجاند و به تدریج این عینک ها را جایگزین گوشی های هوشمند کند.

عینک های آفتابی هوشمند، قاتل گوشی ها