پایگاه خبری

عکس/ کاخ سلطنتی مرمر رامسر

عکس/ کاخ سلطنتی مرمر رامسر
کاخ سلطنتی رامسر یا کاخ مرمر کاخی است که به دستور رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۶ به بهره‌برداری رسید و تا انقلاب سال ۱۳۵۷ به عنوان اقامتگاه خانواده پادشاهی استفاده می‌شد.

عکس/ کاخ سلطنتی مرمر رامسر

شهرداری