پایگاه خبری

عکس/ وزير بهداشت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

عکس/ وزير بهداشت در راهپیمایی ۲۲ بهمن
حضور وزير بهداشت در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن شهربندرعباس

عکس/ وزير بهداشت در راهپیمایی ۲۲ بهمن