پایگاه خبری

عکس/ نخستین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب

عکس/ نخستین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب
نخستین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی عصر چهارشنبه یازدهم اسفند با حضور اعضا برگزار شد.

عکس/ نخستین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب