پایگاه خبری

عکس/ عیادت رسول خادم از کشتی‌گیر نوجوان

عکس/ عیادت رسول خادم از کشتی‌گیر نوجوان
رئیس فدراسیون کشتی با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) از ابوالفضل آرمیده عیادت کرد.

عکس/ عیادت رسول خادم از کشتی‌گیر نوجوان

مرکز فیلم