پایگاه خبری

عکس/ سه حميد پرسپوليسی در يك قاب

عکس/ سه حميد پرسپوليسی در يك قاب
این عکس مربوط به زمستان سال 1371 است که در ورزشگاه آزادی تهران گرفته شده است و در آن 3 حمیدِ پرسپولیسی (حميد درخشان، حميد روزبهاني و حميد استيلي) در کنار هم ایستاده‌اند.

عکس/ سه حميد پرسپوليسی در يك قاب