پایگاه خبری

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ به دنبال رهبر

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ به دنبال رهبر
چوپان، تلاش می کند تا بزها را درمسیر درست بر روی زمین برفی در بیشهیر (Beysehir) کشور ترکیه حرکت دهد و به مقصد برساند.

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ به دنبال رهبر