پایگاه خبری

عکس روز ناسا؛ جدیدترین تصویر از قمر زحل

عکس روز ناسا؛ جدیدترین تصویر از قمر زحل
ناسا عکس جدیدی از یکی از قمرهای زحل به نام “دیونه”(dione) منتشر کرده که فضاپیمای کاسینی به تازگی آن را ارسال کرده است.

عکس روز ناسا؛ جدیدترین تصویر از قمر زحل