پایگاه خبری

عکس/ رصد بزرگ‌ترین ماه ۷۰ سال گذشته

عکس/ رصد بزرگ‌ترین ماه ۷۰ سال گذشته
همزمان با غروب خورشید در دوشنبه ۲۴ آبان، هلال ماه در بزرگترین اندازه ممکن در آسمان شب دیده شد.

عکس/ رصد بزرگ‌ترین ماه ۷۰ سال گذشته