پایگاه خبری

عکس/ حدادی و روزبهانی در کنار هم

عکس/ حدادی و روزبهانی در کنار هم
حامد حدادي، بلندقامت بسكتبال در كنار احسان روزبهاني، بوكسور تيم ملي كشورمان.

عکس/ حدادی و روزبهانی در کنار هم