پایگاه خبری

عکس/ تمرین عملیات خروج بخشی از تروریستها از شرق حلب

عکس/ تمرین عملیات خروج بخشی از تروریستها از شرق حلب
نظامیان و نیروهای امنیتی سوری و روس صبح امروز مانور عملیات خروج بخشی از تروریستها از حلب را اجرا کردند.

عکس/ تمرین عملیات خروج بخشی از تروریستها از شرق حلب

قرآن