پایگاه خبری

عکس/خوشحالی خاص قربانی بعد از گل زدن

عکس/خوشحالی خاص قربانی بعد از گل زدن
علی قربانی بعد از به ثمر رساندن گل خود خوشحالی خاصی برای خود انتخاب کرد و روی برف سر خورد.

عکس/خوشحالی خاص قربانی بعد از گل زدن