پایگاه خبری

عکس/جشن آزادسازی حلب مقابل کنسولگری ترکیه

عکس/جشن آزادسازی حلب مقابل کنسولگری ترکیه
جشن آزادسازی حلب مقابل کنسولگری ترکیه در مشهد برگزار شد.

عکس/جشن آزادسازی حلب مقابل کنسولگری ترکیه