اخبار اقتصادی

علت منتفی‌شدن استیضاح وزیر اقتصاد

علت منتفی‌شدن استیضاح وزیر اقتصاد
شاهرودی از منتفی شدن استیضاح علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی خبر داد.

علت منتفی‌شدن استیضاح وزیر اقتصاد