اخبار سیاسی

عقده‌گشایی سیاسی پس از حملات اخیر تهران

عقده‌گشایی سیاسی پس از حملات اخیر تهران
یک نماینده مجلس معتقد است تروریست‌ها به دنبال رعب و وحشت در میان مردم بودند که نتوانستند به هدف خود برسند.

عقده‌گشایی سیاسی پس از حملات اخیر تهران