پایگاه خبری

عصر یخبندان روابط ترکیه و اروپا

عصر یخبندان روابط ترکیه و اروپا
اتحادیه اروپا تشبیه دولت های آلمان و هلند به نازی ها توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را غیرقابل قبول خواند.

عصر یخبندان روابط ترکیه و اروپا