پایگاه خبری

ظریف: تابع هیئت عالی نظارت بر برجام هستیم

ظریف: تابع هیئت عالی نظارت بر برجام هستیم
وزیر امورخارجه با اشاره به پاسخ ایران به نقص برجام از سوی آمریکا گفت: اقدامات لازم توسط سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه شروع شده است و در مراحل بعدی هم تابع نظرات هیئت عالی نظارت خواهیم بود.

ظریف: تابع هیئت عالی نظارت بر برجام هستیم