پایگاه خبری

ظریف، حوادث تروریستی مصر را محکوم کرد

ظریف، حوادث تروریستی مصر را محکوم کرد
وزیر امور خارجه کشورمان در تماسی تلفنی با سامح شکری همتای مصری خود حوادث تروریستی اخیر در آن کشور را محکوم کرد.

ظریف، حوادث تروریستی مصر را محکوم کرد