پایگاه خبری

طنز؛ شکر خدا هنوز به آموزش ورود نکرده‌اند

طنز؛ شکر خدا هنوز به آموزش ورود نکرده‌اند
در حالی که حسن روحانی شهر به شهر می‌گردد و به خاطر کارهای کرده و نکرده، شعارهای استادیومی دریافت می‌کند و در شرایطی که محمدباقر قالیباف سایت کارانه (مدل مجازی و پیشرفته سیب‌زمینی انتخاباتی) راه‌اندازی می‌کند که جوانان بیکار در آن…

طنز؛ شکر خدا هنوز به آموزش ورود نکرده‌اند