قیمت

طرح قوه قضاییه برای کاهش سرقت خودروها

طرح قوه قضاییه برای کاهش سرقت خودروها
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به منظور پیشگیری از سرقت خودروها، به دنبال نصب ردیاب ها بر روی خودروهای در معرض سرقت است.

طرح قوه قضاییه برای کاهش سرقت خودروها