پایگاه خبری

طرح حمله به عزاداران حسینی در عراق خنثی شد

طرح حمله به عزاداران حسینی در عراق خنثی شد
نیروهای عراقی یک تروریست انتحاری را قبل از حمله به عزاداران حسینی دستگیر کردند.

طرح حمله به عزاداران حسینی در عراق خنثی شد

اتوبیوگرافی