پایگاه خبری

طرح ایران برای افطار ۲۵۰ هزار روزه دار در غزه

طرح ایران برای افطار ۲۵۰ هزار روزه دار در غزه
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان طرح افطار ۲۵۰ هزار روزه دار در باریکه غزه با حمایت هلال جمهوری اسلامی ایران کلید خورده است.

طرح ایران برای افطار ۲۵۰ هزار روزه دار در غزه