پایگاه خبری

صندوق های صدقات ساماندهی می شود

صندوق های صدقات ساماندهی می شود
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از قول رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ساماندهی صندوق های صدقات در سطح شهرها خبر داد.

صندوق های صدقات ساماندهی می شود

bluray movie download