پایگاه خبری

صبح خود را با قرآن آغاز کنید؛ صفحه 284 +صوت

صبح خود را با قرآن آغاز کنید؛ صفحه 284 +صوت
قرائت قرآن کریم ، صفحه 284 ، سوره مبارکه الاسراء آیه 18 تا 27 با صدای استاد صدیق منشاوی.

صبح خود را با قرآن آغاز کنید؛ صفحه 284 +صوت