پایگاه خبری

صبح خود را با قرآن آغاز کنید؛ صفحه 221 +صوت

صبح خود را با قرآن آغاز کنید؛ صفحه 221 +صوت
قرائت قرآن کریم ، صفحه 221 ، سوره مبارکه هود آیه 1 تا 5 با صدای استاد صدیق منشاوی.

صبح خود را با قرآن آغاز کنید؛ صفحه 221 +صوت