پایگاه خبری

شکست تیم انصاری‌فرد در فوران آتش تومبا

شکست تیم انصاری‌فرد در فوران آتش تومبا
تیم المپیاکوس در شب فوران آتش‌بازی‌های هواداران تیم پائوک در بیرون و داخل ورزشگاه تومبای سالونیکی شکست تلخی را تجربه کرد.

شکست تیم انصاری‌فرد در فوران آتش تومبا