پایگاه خبری

شکایت قاضی پور از 5 پزشک عمومی

شکایت قاضی پور از 5 پزشک عمومی
نماینده ارومیه از ۵ پزشک عمومی بدلیل نسخه پیچی ۳۱ میلیارد تومانی در ۶ ماهه اول سال ۹۵ شکایت کرد.

شکایت قاضی پور از 5 پزشک عمومی