پایگاه خبری

شکایت رسمی باشگاه پدیده به سازمان لیگ از استقلال

شکایت رسمی باشگاه پدیده به سازمان لیگ از استقلال
باشگاه پدیده از باشگاه استقلال بابت استفاده از یعقوب کریمی به دلیل ۳ اخطاره بودن شکایت رسمی کرد.

شکایت رسمی باشگاه پدیده به سازمان لیگ از استقلال