پایگاه خبری

شورجه: فیلم حضرت موسی‎ ساخته می‎شود

شورجه: فیلم حضرت موسی‎ ساخته می‎شود
کارگردان سینما گفت: مرحوم سلحشور ‌‌۶ سال تلاش کردند تا متن فیلم‌نامه قرآنی موسی‎بن عمران (ع) که مورد توصیه مقام مظم رهبری بود را تهیه کنند.

شورجه: فیلم حضرت موسی‎ ساخته می‎شود