پایگاه خبری

شورای شهر باید مانند شورای نگهبان نظارت کنند

شورای شهر باید مانند شورای نگهبان نظارت کنند
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌‌ها گفت: شوراها باید نظارت کنند، نه نظاره و مانند شورای نگهبان نظارت کنند و این نقش نظاره‌گری را به نظارت موثر ارتقاء دهند.

شورای شهر باید مانند شورای نگهبان نظارت کنند