پایگاه خبری

شهادت مأمور ناجا در سیستان و بلوچستان

شهادت مأمور ناجا در سیستان و بلوچستان
به‌دنبال درگیری در دلگان سیستان و بلوچستان، یک مأمور ناجا به شهادت رسید.

شهادت مأمور ناجا در سیستان و بلوچستان