پایگاه خبری

شفیعی: یاد علی علیزاده را زنده کردم

شفیعی: یاد علی علیزاده را زنده کردم
مدافع تیم تراکتورسازی اعتقاد دارد اوت دستی در تمام دنیا یک تاکتیک است و تیم های بزرگ اروپا از این تاکتیک استفاده می کنند.

شفیعی: یاد علی علیزاده را زنده کردم